VTOL UAV

طراحی و ساخت پرنده عمودپرواز بال ثابت(ویتول)

یکی از زمینه‌های بسیار فعال در مباحث پژوهش‌های هوافضایی، توسعه پلتفرم‌ها برای افزایش بهره‌وری و ویژه‌سازی برای توسعه کاربردها در دنیا می‌باشد. زمانی‌که یک کاربر برای اجرای یک کار تجاری یا نظامی به سرعت و مداومت بالا نیاز داشته باشد، پهپادهای بال ثابت گزینه مناسبی برای انتخاب هستند اما ضعف این پرنده‌ها عدم توانایی توقف در یک نقطه، نامناسب‌بودن برای فیلمبرداری به‌دلیل سرعت بالا و در برخی موارد نیاز به باند پروازی برای فراز و فرود می‌باشد. در مواردی هم که پرنده دست‌پرتاب است، نیاز به تخصص کافی برای پرتاب و دخالت خطاهای انسانی، کاربری این نوع پرنده را کمی با مشکل مواجه می‌کند. از طرفی زمانی‌که یک کاربر نیاز به توقف در یک نقطه برای فیلمبرداری یا رهاسازی جسم در یک مکان مشخص را دارد، مولتی‌روتورها گزینه مناسبی هستند. از ضعف مولتی‌روتورها نسبت به پهپادهای بال ثابت می‌توان به مداومت و سرعت پایین پروازی آن‌ها اشاره کرد. خلاصه نقاط ضعف و قوت این دو دسته از پهپادها در جدول زیر اشاره شده است.

 

عنوان مزایا معایب
روتورکرفت ·         توانایی توقف در یک نقطه: مناسب برای تصویربرداری

·         عدم نیاز به باند برای فراز و فرود

·         مداومت پایین

·         سرعت پایین

بال ثابت ·         مداومت بالا

·         سرعت بالا

·         نیاز به باند پروازی(برای زمانی­‌که به سرعت اولیه مناسب برای پرواز نیاز است)

·         عدم توانایی توقف در یک نقطه

 

 

با توجه به مطالب پیشین، باید پهپادی طراحی و ساخته شود که بتواند نقاط ضعف هر دو دسته پهپاد را پوشش دهد که نام این پهپاد در دنیا به ویتول معروف است. پرنده ویتول از یک ساختار عمودپرواز مشابه مولتی‌روتور برای فراز و فرود خودکار و توقف در یک نقطه استفاده می‌کند که علاوه بر ساختار عمودپروازی از یک مکانیزم پهپاد بال ثابت نیز بهره می‌برد تا بتواند هنگام نیاز به سرعت و مداومت بیشتر وارد این فاز از عملکرد خود شود. با این توضیحات پهپاد ویتول هنگام بلندشدن رفتاری مشابه مولتی‌روتورها دارد و در یک فاز گذرا، رفتار عملکردی خود را از مولتی‌روتور به پهپاد بال ثابت تغییر می‌دهد. هنگام فرود نیز ابتدا از فاز پهپاد بال ثابت به مولتی‌روتور برگشته و سپس فرود می‌آید. دستیابی به محصولات فناورانه در حوزه­‌های دفاعی دست برتر را در اختیار طراحان عملیات قرار می­‌دهد تا با استفاده از محصولات نوین در عرصه دفاعی تصمیم‌گیری‌ها بهتری گرفته شود.

مزیت‌های طرح:

  • عدم نیاز به باند برای فراز و فرود
  • قابلیت اطمینان بالاتر برای اجرای یک ماموریت
  • مداومت و سرعت بالا
  • قابلیت توقف در یک نقطه

کاربردها:

  • جذاب برای سرگرمی به‌دلیل عدم نیاز به فرودگاه
  • شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات برای مدیریت بحران، حفاظت از مرزها، محیط زیست