سامانه مرجع تعیین انحراف و سمت(ahrs)

سامانه مرجع تعیین انحراف و سمت(ahrs)، زوایای پیچ، رول و یاو را برای هدایت و پایداری هر پرنده‌ای فراهم می‌کند تا پرنده به‌صورت دستی یا توسط الگوریتم‌های کنترلی خلبان خودکار اقدام به پایدارسازی پرنده و رفتن به موقعیت‌های تعیین‌شده کند.

ادامه مطلب