طراحی و ساخت ربات چرخ‌دار با قابلیت گام‌برداری

طراحی و ساخت ربات چرخ‌دار با قابلیت گام‌برداری مکانیزم چرخ برای سرعت‌بخشیدن به یک ربات و مکانیزم گام‌برداری برای عبور از موانع می‌باشد. در بسیاری از محیط‌ها لازم است که هر دو مکانیزم روی یک ربات وجود داشته باشد. اگر رباتی هر دو مکانیزم را با هم داشته باشد، می‌تواند کاربردهای خود را بسیار زیاد […]

ادامه مطلب